Månedsarkiv: november 2016

nov 23 2016

Vinter – forpligtelser og forhold

Grundejer

 

En beskeden indsats fra den enkelte grundejer hjælper de mennesker, som skal ud i vintervejret. Det gælder både folk, der færdes på fortovene og dem, som i kraft af deres arbejde har brug for adgang til din grund.

Postbude og renovationsarbejdere besøger mange husstande hver dag, og deres arbejde bliver langt mere risikofyldt, hvis de skal udføre det på glatte fortove, indkørsler og trapper.

I yderste konsekvens kan manglende glatførebekæmpelse medføre, at posten udebliver, eller affaldsbeholderen ikke bliver tømt.

Som grundejer er du ansvarlig for at rydde sne og salte på følgende arealer:

 

  • Fortove og gangstier ud for din ejendom
  • Indgange og trapper
  • Adgang til postkasse
  • Adgang til affaldsbeholder og pladsen omkring denne

 

Ovenstående tekst er hentet fra Aarhus Kommunes hjemmeside om vintertrafik.

 

 

nov 04 2016

Anlæg af villagrunde ved Mødebro Parkvej

 

Anlæg af villagrunde ved Møddebro Parkvej.

 

img_18641
img_18721

Grundejerforeningen har for et par dage siden modtaget denne henvendelse fra Århus Kommunes projektleder for byggemodning:

 

“Emne: Solbjerg, byggemodning af 96 nye villagrunde ved Møddebro Parkvej.

Til Grundejerforeningen Kærgårdsparken / Lystenlund

Hermed en orientering om de igangværende og forestående anlægsarbejder i boligområdet omfattet af den resterende del af Møddebro Parkvej, del af lokalplan 854 i Solbjerg.

De forestående anlægsarbejder omfatter 96 kommunale villaparceller ved Møddebro Parkvej i den sydlige del af lokalplan 854.

Der blev medio oktober 2016 afholdt offentlig licitation over de foreløbige byggemodningsarbejder. Ved licitationen var Kølkær Entreprenør A/S, Resenborgvej 12, 7400 Herning, lavestbydende og vi har efterfølgende indgået kontrakt med firmaet.

Anlægsarbejderne påbegyndes primo november 2016 og fortsætter frem til september 2017.

Tidspunktet for udførelse af færdiggørelsesarbejder er ikke fastsat på nuværende tidspunkt men vil være afhængig af grundsalget og udbygningstakten i boligområdet.

Den første del af de 96 villaparceller klargøres til udbud umiddelbart efter sommerferien 2017.

Hvis der er behov for yderligere oplysninger i forbindelse med de forestående anlægsarbejder er du velkommen til at kontakte undertegnede.”

 

Bestyrelsen har p.t. ikke noget at spørge projektlederen om, men vil tage emnet det op på næste bestyrelsesmøde.

Hvis du ligger inde med et konkret problem i forbindelse med det påtænkte anlægsarbejde øst for Lystenlund, så skriv til en af os i bestyrelsen, evt. direkte til  trafikogveje@aarhus.dk (Vi vil gerne høre, hvad du spørger dem om blot for at være orienteret)

 

Bestyrelsen