«

»

nov 04 2016

Anlæg af villagrunde ved Mødebro Parkvej

 

Anlæg af villagrunde ved Møddebro Parkvej.

 

img_18641
img_18721

Grundejerforeningen har for et par dage siden modtaget denne henvendelse fra Århus Kommunes projektleder for byggemodning:

 

“Emne: Solbjerg, byggemodning af 96 nye villagrunde ved Møddebro Parkvej.

Til Grundejerforeningen Kærgårdsparken / Lystenlund

Hermed en orientering om de igangværende og forestående anlægsarbejder i boligområdet omfattet af den resterende del af Møddebro Parkvej, del af lokalplan 854 i Solbjerg.

De forestående anlægsarbejder omfatter 96 kommunale villaparceller ved Møddebro Parkvej i den sydlige del af lokalplan 854.

Der blev medio oktober 2016 afholdt offentlig licitation over de foreløbige byggemodningsarbejder. Ved licitationen var Kølkær Entreprenør A/S, Resenborgvej 12, 7400 Herning, lavestbydende og vi har efterfølgende indgået kontrakt med firmaet.

Anlægsarbejderne påbegyndes primo november 2016 og fortsætter frem til september 2017.

Tidspunktet for udførelse af færdiggørelsesarbejder er ikke fastsat på nuværende tidspunkt men vil være afhængig af grundsalget og udbygningstakten i boligområdet.

Den første del af de 96 villaparceller klargøres til udbud umiddelbart efter sommerferien 2017.

Hvis der er behov for yderligere oplysninger i forbindelse med de forestående anlægsarbejder er du velkommen til at kontakte undertegnede.”

 

Bestyrelsen har p.t. ikke noget at spørge projektlederen om, men vil tage emnet det op på næste bestyrelsesmøde.

Hvis du ligger inde med et konkret problem i forbindelse med det påtænkte anlægsarbejde øst for Lystenlund, så skriv til en af os i bestyrelsen, evt. direkte til  trafikogveje@aarhus.dk (Vi vil gerne høre, hvad du spørger dem om blot for at være orienteret)

 

Bestyrelsen