«

»

nov 23 2016

Vinter – forpligtelser og forhold

Grundejer

 

En beskeden indsats fra den enkelte grundejer hjælper de mennesker, som skal ud i vintervejret. Det gælder både folk, der færdes på fortovene og dem, som i kraft af deres arbejde har brug for adgang til din grund.

Postbude og renovationsarbejdere besøger mange husstande hver dag, og deres arbejde bliver langt mere risikofyldt, hvis de skal udføre det på glatte fortove, indkørsler og trapper.

I yderste konsekvens kan manglende glatførebekæmpelse medføre, at posten udebliver, eller affaldsbeholderen ikke bliver tømt.

Som grundejer er du ansvarlig for at rydde sne og salte på følgende arealer:

 

  • Fortove og gangstier ud for din ejendom
  • Indgange og trapper
  • Adgang til postkasse
  • Adgang til affaldsbeholder og pladsen omkring denne

 

Ovenstående tekst er hentet fra Aarhus Kommunes hjemmeside om vintertrafik.