Kontingent

Den årlige kontingent er 3100 kr., som blev vedtaget ved afstemning på generalforsamlingen den 29. februar 2016.

Kontingent til foreningen gælder for 1 parcel og fastsættes på generalforsamlingen på grundlag af budgettet for det kommende regnskabsår, og betales i 2 rater henholdsvis 1/1 og 1/7.

Bestyrelsen kan fastsætte en strafrente, samt eventuelt administrationstillæg ved for sen betaling, ligesom beløbet kan inddrives ad retslig vej dog først efter fremsendelse af fornødne rykkerskrivelser. De derved fremkomne omkostninger betales af skyldneren.

 

Vil du vide mere om kontingentforhold, kan du henvende dig til GKLs kasserer ved at udfylde og sende nedenstående formular:

Tlf. nr. (skal udfyldes)

 

.