Home

 

Vi glædes os til at se rigtig mange medlemmer til generalforsamlingen den 23. februar 2017 kl. 19.30 i FritidsCentret.

 Bestyrelsen

 

Der indkaldes hermed til ordinær

GENERALFORSAMLING

i Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund torsdag den 23.  februar 2017 kl. 19.30 i FritidsCentret, lok. 2

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag:

Evt. indkøb af et apparat til måling af Radon, som foreningens medlemmer kan leje/låne.

4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab, samt godkendelse af budgettet for 2017. Herunder fastlæggelse af kontingent.

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

til bestyrelsen:

Brian Bjørnholdt (genopstiller)

Kjeld Lyngsø (genopstiller)

Finn Hansen (genopstiller)

Henning Bramsen (genopstiller ikke)

til bestyrelsessuppleanter:

6) Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

7) Eventuelt.

 

Bestyrelsen

GKL

 

PS  Mind din nabo om at han bør sende sin mailadresse til GKLs sekretær, så han får tilsendt indkaldelsen, nyhedsbreve mv.. Sekretærens mailadresse findes på vores hjemmeside: www.gkl-solbjerg.dk

 


 

 

Radiator

Strafbetaling til Affald/Varme.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne under eventuelt have drøftet, hvor stort omfanget i GKL er af strafbetaling til AffaldVarme, fordi man ikke kan overholde en afkøling på mindst 30 grader. Det er der vist ret mange, der betaler!???

(AffaldVarme kalder det selv for Afkølingsbidrag)

Normen på de 30 grader blev sat for mange år siden, og dengang var indgangstemperaturen på fjernvarmen en hel del højere.

 

Hvis du f.eks. ligger ca. 12 grader under de krævede 30 graders afkøling, så betaler du ca. 3.300 kr. i straf.

Du kan finde ud af din egen afkølings-situation således:

Googlesøg:  Affaldvarme, Århus
Vejledning til når du kommer ind på hjemmesiden:  
Min konto — Mit energiforbrug — Mit varmeforbrug — Min varmeafkøling — Vil du løse mere….klik her


 

banelinje_solbjerg

NU kan man se, hvordan jernbanen skal gå omkring Solbjerg.
Der arbejdes med 3 forslag.
Det røde forslag, som ligger tættest på Solbjerg, ligger nok ikke der, hvor de fleste havde regnet med dets placering.

Klik på billedet ude til højre og se, hvor tæt på midtbyen den vil komme til at gå, hvis det ender med denne placering.
Det vides ikke om Rema 1000 i givet fald vil kunne få etableret et trinbræt……….og om de er interesseret.

 

Høringsnotatet til idefasehøringen af Ny bane Hovedgård – Hasselager kan nu findes på Banedanmarks hjemmeside. www.banedanmark.dk

Læs Høringsnotatet her.

De videre undersøgelser vil tage udgangspunkt i disse 3 linjeføringsforslag. De kan ses både i høringsnotatet og på det opdaterede dynamiske kort på hjemmesiden.


 

nabohjaelp

Opret dig på nabohjælp.dk 
Den gamle Nabohjælp-ordning er genopstået i en ny digitaliseret udgave, der gør det let at mobilisere dine naboer til at holde øje med dit hus, når du er væk.
Opret en profil på nabohjælp.dk og inviter dine naboer til at være med i dit netværk. Herefter kan du hurtigt give naboerne besked, når du har behov for, at de holder øje med dit hus. På samme møde står du selv til rådighed, når de er væk.

Læs mere om Nabohjælp

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at tilmelde sig Nabohjælp Klik her

 


 

faeldning3

Grundejerforeningen mangler nogle folk til at fælde en del træer nede ved engen.
Det fældede træ er selvfølgelig til dem, der fælder.
Det skal gøres efter aftale og visse retningslinjer.
Træer, der må fældes nede ved engen, er afmærket med hvid maling.

Interesserede kan kontakte bestyrelsesmedlem Henning Bramsen, som er ansvarlig for aftaler og beskæring på GKL’s arealer.
Email: hcbramsen@mail.dk
eller    tlf. 21 29 76 71.