Home

Til bunden

Flyvning med droner i GKLs område

 

Grundejerforeningen har fået en henvendelse fra et medlem om chikanerende flyvning med en drone, som helt tydeligt overvåger deres parcel og det omkringliggende kvarter.

Droner er et sjovt legetøj, men underlagt ret stramme regler, som bl.a. betyder,

 

 at der ikke må flyves med droner hen over GKLs område.

 

Reglerne er til for at fremme sikkerheden i luftrummet, privatlivets fred samt den almene sikkerhed.

Overtrædelser af reglerne kan medføre bødestraf.

Inden for droneflyvning gælder der forskellige regler for privatpersoner og erhvervspersoner.

Hvor det for privatpersoner er ulovligt at flyve inden for bymæssigt område, er dette lovligt for personer med et erhvervsmæssigt sigte – såfremt de har taget et dronebevis.

 

Privatpersoner må således kun flyve udenfor bymæssigt område.

(Læs mere under Nye indlæg i højre spalte)


 

Gratis nabohjælpskilte.

Grundejerforeningen har søgt om to , men fik ingen.

Kaare søgte også og fik 2 skilte, som er sat op.

Kaare under opsætningen.

 


 Der var meget fin tilslutning til fastelavnsarrangementet ved FDF-huset  Søndag den 26/2 2017 kl. 10.

Gårdsdagens konge stiller i dag op som bi med lys i vingerne, og GKL’s nyvalgte bestyrelsesmedlem ser med korslagte arme efter at alt går reglementeret til.

Uhyggelige og drabelige personer deltog.
 
Mere bløde plysdyr havde også fundet vej til skovhuset.

Der var sørget for kaffe og saft samt en fastelavnbolle til alle – både børn og voksne.

Det var en dejlig oplevelse og vil sikkert blive gentaget næste år.

Bestyrelsen takker for initiativet.


 

GENERALFORSAMLINGEN

i Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund torsdag den 23.  februar 2017 kl. 19.30 i FritidsCentret, lok. 2

er blevet afviklet, og referatet er udsendt til medlemmerne og sat på hjemmesiden.

 

PS  Mind din nabo om at han bør sende sin mailadresse til GKLs formand, så han får tilsendt indkaldelse, referat, nyhedsbreve mv.. Formandens mailadresse findes på vores hjemmeside: www.gkl-solbjerg.dk

 


 

 

Radiator

Strafbetaling til Affald/Varme.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne under eventuelt have drøftet, hvor stort omfanget i GKL er af strafbetaling til AffaldVarme, fordi man ikke kan overholde en afkøling på mindst 30 grader. Det er der vist ret mange, der betaler!???

(AffaldVarme kalder det selv for Afkølingsbidrag)

Normen på de 30 grader blev sat for mange år siden, og dengang var indgangstemperaturen på fjernvarmen en hel del højere.

 

Hvis du f.eks. ligger ca. 12 grader under de krævede 30 graders afkøling, så betaler du ca. 3.300 kr. i straf.

Du kan finde ud af din egen afkølings-situation således:

Googlesøg:  Affaldvarme, Århus
Vejledning til når du kommer ind på hjemmesiden:  
Min konto — Mit energiforbrug — Mit varmeforbrug — Min varmeafkøling — Vil du løse mere….klik her


 

banelinje_solbjerg

NU kan man se, hvordan jernbanen skal gå omkring Solbjerg.
Der arbejdes med 3 forslag.
Det røde forslag, som ligger tættest på Solbjerg, ligger nok ikke der, hvor de fleste havde regnet med dets placering.

Klik på billedet ude til højre og se, hvor tæt på midtbyen den vil komme til at gå, hvis det ender med denne placering.
Det vides ikke om Rema 1000 i givet fald vil kunne få etableret et trinbræt……….og om de er interesseret.

 

Høringsnotatet til idefasehøringen af Ny bane Hovedgård – Hasselager kan nu findes på Banedanmarks hjemmeside. www.banedanmark.dk

Læs Høringsnotatet her.

De videre undersøgelser vil tage udgangspunkt i disse 3 linjeføringsforslag. De kan ses både i høringsnotatet og på det opdaterede dynamiske kort på hjemmesiden.


 

nabohjaelp

Opret dig på nabohjælp.dk 
Den gamle Nabohjælp-ordning er genopstået i en ny digitaliseret udgave, der gør det let at mobilisere dine naboer til at holde øje med dit hus, når du er væk.
Opret en profil på nabohjælp.dk og inviter dine naboer til at være med i dit netværk. Herefter kan du hurtigt give naboerne besked, når du har behov for, at de holder øje med dit hus. På samme møde står du selv til rådighed, når de er væk.

Læs mere om Nabohjælp

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at tilmelde sig Nabohjælp Klik her

 


 

faeldning3

Grundejerforeningen mangler nogle folk til at fælde en del træer nede ved engen.
Det fældede træ er selvfølgelig til dem, der fælder.
Det skal gøres efter aftale og visse retningslinjer.
Træer, der må fældes nede ved engen, er afmærket med hvid maling.

Interesserede kan kontakte bestyrelsen, som er ansvarlig for aftaler og beskæring på GKL’s arealer.