Hjem

GENERALFORSAMLING 

i Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund

Torsdag den 23. februar 2023 kl. 19.30 i FritidsCentret, lok. 2


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent.


2.Formandens beretning.


3.Indkomne forslag.


4.Fremlæggelse af det reviderede regnskab, samt godkendelse af budgettet for 2023. Herunder fastlæggelse af kontingent.


5.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.


6.Valg af revisorer og revisorsuppleanter.


7.Eventuelt.